Вплив погодних умов на стан сільськогосподарських культур у червні 2015 року

Упродовж червня в середньому температурний режим виявився незначно вищим за норму, а період дуже жаркої погоди був нетривалим, однак у розвитку більшості сільськогосподарських культур зберігалося випередження у фазовому розвитку від 1-го до 3-х тижнів.

У червні спостерігався нетрадиційний розподіл опадів – у західній половині країни їх сумарна кількість була меншою, ніж на сході.

Опади у кінці місяця сприятливо вплинули на агрометеорологічну ситуацію в цілому у східній частині країни - підвищилася відносна вологість повітря, припинилися суховійні явища. Припинилася засуха під ранніми хлібами на багатьох площах центральних областей, де упродовж місяця, місцями і більше, запаси вологи у ґрунті були недостатніми або незадовільними.

Незважаючи на локальні пошкодження посівів внаслідок дощів та злив, загалом створилися цілком сприятливі умови для закінчення вегетації ранніх хлібів та формування урожаю пізніх культур. Однак, в районах випадіння сильних злив на деяких площах спостерігалося надмірне для періоду достигання зерна ранніх хлібів зволоження метрового шару ґрунту, що могло спричинити збільшення площ полягання.

Агрометеорологічні умови для формування урожаю пізніх культур, зокрема соняшнику та кукурудзи, упродовж всього періоду вегетації, переважали добрі і сприяли формуванню потужної рослинної маси, відповідно високого урожаю цієї групи культур.

Такі умови складалися завдяки відсутності масштабних посушливих явищ, лише місцями в Одеській та Херсонській областях під соняшником та кукурудзою у кінці червня спостерігалося незадовільне зволоження ґрунту.

У кінці червня завдяки здебільшого помірному температурному фону фазовий розвиток сільгоспкультур дещо уповільнився, що також було сприятливим фактором для наливу зерна ранніх хлібів та накопичення вегетативної маси пізніх. Зі зниженням температур ґрунту на глибині 10 см покращилися умови формування врожаю картоплі, цукрових буряків, городніх культур.

У кінці місяця зерно озимих культур на всій території країни досягло молочної та воскової, на більшості площ південних та Дніпропетровської областей - повної стиглості, розпочалося збирання.

Зерно ярого ячменю на більшості площ країни досягло молочної, на багатьох площах центральних та південних областей – воскової, на окремих площах цих областей – повної стиглості зерна, на пізніх посівах західних та північних областей - тривало колосіння та цвітіння. У ярої пшениці, в залежності від строків сівби, відмічалося цвітіння та молочна стиглість, у вівса – викидання волоті, на окремих посівах центральних та західних областей відмічалася молочна стиглість зерна.

Стан посів ранніх зернових добрий та задовільний, проте внаслідок локальних злив у супроводі сильного вітру на окремих площах відмічалися механічні пошкодження рослин та полягання посівів, пошкодження сільськогосподарськими шкідниками, на Херсонщині через посушливі явища - щуплість зерна.

Джерело: http://meteo.gov.ua/ua/34300/agrometeorology/agro_current_conditions/